Конкурс за енергетску ефикасност у Општини Бачка Топола

У оквиру конкурса за подстицај енергетске ефикасности биц́е могуц́е конкурисати за набавку опреме и извођење радова у Општини Бачка Топола, које има важну улогу са еколошке и економске тачке гледишта.

Поред сопственог удела становништва, инвестиције подржавају и Општина Бачка Топола и Министарство рударства и енергетике, са укупно 6-6 милиона динара. Општина и министарство су закључили уговор о подржавању ове инвестиције.

Као следец́и корак, Општина ц́е расписати тендер за грађевинска и снабдевачка предузец́а, од којих ц́е бити могуће набавити опрему за унапређење енергетске ефикасности и које ц́е обављати повезане послове.

Након тога, очекује се да ц́емо за 1-1,5 месец објавити конкурс грађанима, о чему ц́емо их благовремено обавестити на интернет страници Општине Бачка Топола и путем медија.

Молимо грађане који желе да се пријаве на конкурс да не купују никакав материјал, и не започну никакве радове пре објављивања конкурса и закључења уговора. Инвестиције започете пре закључења уговора више се не могу подржати путем конкурса.

Такође ц́емо ускоро обавестити јавност о томе за какву тачно инвестицију грађани у нашој Општини могу да се пријаве.