Обавештење за грађане Општине Бачка Топола о забрани спаљивања остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака

Општински штаб за ванредне ситуације обавештава грађане Општине Бачка Топола о правилима заштите од пожара на територији Општине Бачка Топола.

Паљењем остатака стрних усева и биљних остатака развијају се високе температуре које површински слој земљишта претвара у пепео и прашину коју односе ветрови и спирају кише, тако да нестаје слој најважнији за доношење рода. Паљењем се убијају сви живи организми земљишта (кишне глисте, микроорганизми) који имају улогу у исхрани биљака преводећи биљна хранива из ђубрива у облике приступачане биљкама - врше разлагање органских материја земљишта.

Приликом паљења развија се велика количина дима који ветар носи према саобраћајним путевима и на тај начин се угрожавају учесници у саобраћају услед смањене видљивости проузроковане густим димом.

Казне за непридржавање посебних мера заштите стрних усева од пожара крећу се за правно лице од 300.000,00 динара до 1.000.000,00 динара, а за физичка лица  10.000,00 динара. Осим новчаних казни, онај ко изазове пожар губи и право да конкурише за средства за подстицање развоја пољопривреде на одређени период.

Лице које је радњама спаљивања остатака стрних усева, спаљивања смећа на отвореном простору и спаљивањем биљних остатака изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом.