Јавни оглас за прикупљање понуда за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Општине Бачка Топола ради изградње