Конкурс за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање тј. започињање или унапређење сопственог посла рањивих и маргинализованих група на територији војвођанских општина