Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу у општини Бачка Топола- дигитално јавно надметање

Председник општине Бачка Топола је уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бр. 320-51-8487/2022-14 од дана 12.09.2022. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Обавештење о управљању комуналним отпадом

    Чланом 22 .Одлуке о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене („Службени лист општине Бачка Топола“, број 26.1./22)  је прописано  да лице које врши сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење посебних врста отпада (управљање истрошеним батеријама и акумулаторима, управљање отпадним уљима, управљање отпадним гумама, управљање отпадом од електричних и електронских производа, управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу, управљање отпадом који садржиазбест, управљање отпадним возилима, управљање медицинским,

Енергетска ефикасност - Питања и одговори:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

 

Број 1. Да ли можете да ми објасните прилоге које су потребне за пријаву на Јавни конкурс у вези енергетске санације?

 

Одговор: Поштовани,

Прилог 1: То је пријавни формулар. Конкурише власник објекта. Сувласници потписују прилог 5.

Прилог 2: У овој изјави треба навести број чланова домаћинства, али само оних који имају пријављено пребивалиште. Доказ уз ово је очитана лична карта која има чип или фотокопирана која нема чип или неки други документ за малолетна лица (здравствена књижица).