Позив -Дани општине Бачка Топола 2021

Обавештавамо месне заједнице, установе културе и цивилне организације да ће се серија програма поводом ДАНА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 2021 одржати од 9. до 19. септембра 2021. године, уколико то епидемиолошка ситуација дозволи.  Планирамо организацију недељу спортских догађаја и манифестације цивилних организација од 13. до 19. септембра, па да бисмо координисали догађаје, чекамо пријаву свих који планирају догађај у овом периоду.

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Општинска управа Бачка Топола, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на  локација оператера Бечејски пут бб,  на кат парцели 6201 к.о. Бачка Топола  поднет од оператера  ад „Грмеч“ , улица Бечејски пут  бб. Бачка Топола