Партнесртвом до развоја јединица локалне самоуправе у АП Војводини кроз ИПАРД lll програм Европске Уније

Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Развојни фонд Војводине су 7. децембра 2021. године формализовали своју досадашњу сарадњу закључивањем Протокола о сарадњи, који је основ за удруживање капацитета и напора ове две покрајинске институције у циљу  унапређења институционалних капацитета сагласно потребама европских интеграција, као и креирања подстицајних механизама за подршку учешћа корисника са територије АП Војводине у развојним програмима Европске уније.

Јавна расправа о Буџету општине Бачка Топола за 2022. годину

Поштовани грађани и корисници јавних средстава!

У прилогу се налазе  табеларни прикази прихода и расхода Нацрта Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину.
Ваше предлоге и сугестије поводом истог очекујемо на емаил адреси: будзет@бтопола.орг.рс

Обавештавамо Вас, да ће јавна расправа у вези истог бити одржана 08.12.2021. године (среда) у згради Општинске управе (скупштинска сала), улица  Маршала Тита 30, Бачка Топола 12 часова.