Обавештење студентима који су стекли право на општинску стипендију

Потписивање уговора се врши у Одељењу за општу управу и друштвене делатности, код Радмиле Ускоковић, сваког радног дана почев од 14-ог до 20-ог децембра у периоду од 8 до 13 часова.

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у другом кругу у општини Бачка Топола- дигитално јавно надметање

Председник општине Бачка Топола је уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бр. 320-51-10779/2022-14 од дана 18.11.2022. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.