Српска православна црквена заједница

Српска Православна Црквена Општина - Бачка Топола,

Главна 88
телефон: 715-010
e-mail: spcbt@stcable.net

Свештеник: Србислав Стојанов

 

ХРАМ ПОСВЕЋЕН СВ. ПРОРОКУ ИЛИЈИ
Бачка Топола
Главна 88


Српска Православна Црквена Општина - Бајша,

Закина 1,
телефон: 721-055

Свештеник презвитер: Стеван Лукић

 

ХРАМ ПОСВЕЋЕН
СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ДИМИТРИЈУ

Бајша
Закина 1


Српска Православна Црквена Општина - Карађорђево,

Лењинова бб,
телефон: 729-07

Свештеник презвитер: Дарко Јелић

 

ХРАМ ПОСВЕЋЕН
СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ЦАРУ ЛАЗАРУ

Карађорђево
Лењинова бб


Српска Православна Црквена Општина - Пачир,

Трг ослобођења 10,
телефон: 744-066

Свештеник презвитер: Александар Игњатов

 

ХРАМ ПОСВЕЋЕН
СВ. АПОСТОЛИМА ПЕТРУ И ПАВЛУ

Пачир
Трг ослобођења 10