Председник општине

Сатмари Адриан

Рођен је 1981. године у Бачкој Тополи. Основну школу и гимназију је завршио у Бачкој Тополи, затим је наставио студије на Економском факултету а Суботици, где је завршио мастер студије на смеру менаџмент. Од 2004. до 2007. године је радио у Мац-Лине д.о.о. у Сегедину, бавио се организовањем сајмова, као што су Експо Бачка Топола, Привредни сајам у Суботици и представљањем мађарске културе на стручним сајмовима у Новом Саду, у Београду и у Будви. Од 2009. године је запослен у Општинској управи Бачка Топола у Одељењу за финансије. Учествовао је у успешној реализацији више прекограничних ИПА пројеката. Од 2016. године је члан Општинског већа задужен за развој општине и јавне набавке. 

 


Контакт: Бачка Топола, Маршал Тита 30.

Телефон: 024/715-899

Е-маил: adrian.szatmari@btopola.org.rs

  Избор и надлежности председника општине можете прочитати у статуту општине.