Награђени општине

Награду "Про Урбе" Скупштина Општине додељује од 2002. године физичким и правним лицима чија је делатност или животно дело допринело развоју општине Бачка Топола, очувању традиција, афирмација и свеопштем напретку образовања, културног живота, уметности, физичке културе, унапређењу животне средине и других видова стваралаштва на територији општине Бачка Топола. Награда се додељује сваке године поводом дана општине Бачка Топола.

+ Списак награђених


Плакете и захвалнице додељује председник општине Бачка Топола, од 2007. године. Плакета и Захвалница општине су симбол признања Општине Бачка Топола за постигнуте резултате, несебично залагање и допринос у свим животним сферама у интересу Општине Бачка Топола. Плакете и захвалнице се додељује сваке године поводом дана општине Бачка Топола.

+ Списак добитника Плакете

+ Списак добитника Захвалнице


Ликовна награда "Nagyapáthy Kukac Péter" се додељује за значајна остварења у ликовној уметности у претходној односно у претходним годинама: сликарима, графичарима. вајарима, педагозима ликовне уметности и ликовним критичарима. Ликовна награда се додељује сваке године поводом дана општине Бачка Топола.

+ Списак добитника ликовног награда "Nagyapáthy Kukac Péter"