Виртуелни матичар

Странице Виртуалног матичара су предвиђене да омогуће грађанима, да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе матичног подручја општине Бачка Топола.

Тражене документе искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

Приликом преузимања извода или уверења се плаћа такса и поштарина.

Следећи изводи и уверење су доступни преко Виртуалног матичара:

Извод из матичне књиге рођених:

      + домаћи образац

      + интернационални образац

Извод из матичне књиге венчаних:

      + домаћи образац

      + интернационални образац

Извод из матичне књиге умрлих:

      + домаћи образац

      + интернационални образац

Уверење о држављанству

      + домаћи образац

 

Контакт матичара: 024/715-480 или maticar@btopola.org.rs