Комунална и саобраћајна инспекција

Комунални инспектор и инспектор за саобраћај и путеве : Слободан Вучковић

Телефон: 024/715-310 , локал :114

е-маил: slobodan.vuckovic@btopola.org.rs

Бачка Топола,Маршала Тита 30

 

Стратешки план инспекцијског надзора:

-Стратешки план

 

Годишњи план инспекцијског надзора:

-План 2020

 

Оперативни план:

-Месечни оперативни план

 

Годишњи извештај о раду:

 - Извештај 2019

 

Контролне листе:

-Контролне листе Комунални инспектор

-Контролне листе Саобраћај