Инспекцијски надзор

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник одељења за инспекцијски надзор: Акош Фитз

Телефон: 024/715-310 , локал 118

емаил: akos.fitz@btopola.org.rs

 

НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ:

Надлежност>>

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ:

Извештај 2022>>

Сагласност Координационе Комисије>>

 

ИНСПЕКЦИЈЕ У ОДЕЉЕЊУ :

-Комунална и саобраћајна инспекција

-Грађевинска инспекција

-Просветна инспекција

-Инспекција заштите животне средине