Бачка Топола

Становништво

Први резултати пописа становништва, домаћинстава и станова у 2011. години:

 

Број лица по насељима

1

Багремово

154

2

Бајша

2313

3

Бачка Топола

14991

4

Бачки Соколац

488

5

Богараш

83

6

Горња Рогатица

409

7

Гунарош

1265

8

Зобнатица

238

9

Кавило

177

10

Карађорђево

470

11

Криваја

677

12

Мали Београд

486

13

Мићуново

474

14

Ново Орахово

1894

15

Његошево

539

16

Томиславци

552

17

Панонија

611

18

Пачир

2623

19

Победа

270

20

Светићево

137

21

Средњи Салаш

109

22

Стара Моравица

5128

23

Оборњача

0

УКУПНО

34088

 

Према попису становништва из 2002. године, општина је имала 38.179 становника. Број радно способног становништва је 24.328, од чега 12.895 чине мушкарци а 11.433 жене. Од укупног броја становника 16.154 живи у општинском центру, граду Бачкој Тополи, док 22.025 становника живи у 22 насеља у општини. Етничка структура становништва је следећа: Мађари – 59%, Срби – 30%, Црногорци – 1,4%, Русини – 0,8%, Словаци – 0,5%, остали – 8,3%. По статистичким подацима из 2003. године на подручју општине је било запослено 7542 радника, и то у привреди 6.200 а у ванпривреди 1.342 радника.

 


Географски подаци

Општина Бачка Топола налази се у Војводини, у средишњем делу Бачке, на површини од 596 км². На северу се граничи са општином Суботица, на североистоку са општином Сента, на истоку са општином Ада, на југоистоку је општина Бечеј, на југу се налази општина Мали Иђош, на југозападу је општина Кула, а на западу општина Сомбор.

 

 

1. Пачир, 2. Стара Моравица, 3. Бачки Соколац, 4. Томиславци, 5. Карађорђево, 6. Мали Београд, 7. Зобнатица, 8. Мићуново, 9. Ново Орахово, 10. Оборњача, 11. Кавило, 12. Светићево, 13. Победа, 14. Гунарош, 15. Багремово, 16. Богарош, 17. Његошево, 18. Бачка Топола, 19. Бајша, 20. Панонија, 21. Средњи Салаш, 22. Горња Рогатица, 23. Криваја

Насеља су изграђена на плодном чернозему лесне заравни испресецане речицама и долинама са умерено-континенталном климом севернобачког типа. Кроз општину пролази железничка пруга и аутопут правца Београд-Суботица-Будимпешта, као и собраћајнице које повезују Сенту и Сомбор, Бечеј и Бајмок, Бачку Паланку и Хоргош. Град Бачка Топола налази се на 45° 49´ северне географске ширине и 19° 39´ источне географске дужине. Изграђен је у долини речице Криваја и на брежуљкастом терену телечке лесне заравни. У њему се украштају путни правци север-југ и исток-запад. Од Суботице је удаљен 32 км, од Сенте и Бечеја око 40 км, од Сомбора 45 км и од Новог Сада 69 км. Према последњем попису 2002. године, општина Бачка Топола има укупно 38.242, а град Бачка Топола 16.600 становника. Национална структура становништва је следећа: Мађари – 59%, Срби – 30%, Црногорци – 1,4%, Русини – 0,8%, Словаци – 0,5%, остали – 8,3%.


Мапа града