Грчкокатоличка црквена заједница

Гркокатоличка црквена општина - Руски Крстур

Жупник: Јулијан Рац

ЦРКВА ПРЕСВЕТОГ СПАСИТЕЉА
Ново Орахово
Ослободилачка 1