Упутство за припрему буџета за 2019. годину

Започет је поступак припреме и доношења буџета општине Бачка Топола за 2019. годину.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава су дужни да свој нацрт финансијског плана доставе и у писаној и у електронској форми на следећим обрасцима.
Рок за доставу тражених података је 31.08.2018. године.

Преузимање упутства и табеле>>