Буџет

Грађански водич кроз одлуку о ребалансу буџета за 2023. годину>>

Ребаланс буџета за 2023. годину>>

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бачка Топола за 2024. годину>>

Одлука о буџету за 2023. годину>>

Грађански водич кроз буџет за 2023. годину>>

2. Ребаланс буџета за 2022. годину

Грађански водич кроз Одлуку о II. ребалансу буџета за 2022. годину>>

1. Ребаланс буџета за 2022. годину>>

Грађански водич кроз Одлуку о ребалансу Буџета за 2022. годину>>

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бачка Топола за 2023. годину>>

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бачка Топола за 2022. годину>>

Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Топола>>

Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину>>

1. Ребаланс буџета за 2021. годину>>

2. Ребаланс буџета за 2021. годину>>

Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2021. годину>>

Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2020. годину>>

Одлука о ребалансу 2019 јул>>

Одлука о ребалансу 2019 октобар>>

Одлука о ребалансу 2019 септембар>>

Одлука о ребалансу 2019 новембар>>

Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2019. годину>>

Одлука о буџету општине Бачка Топола за 2018. годину>>

Одлука о завршном рачуну за 2017. годину>>

Ребаланс Одлуке о буџету за 2018. годину>>

Одлука о консолидованом завршном рачуну за 2018>>