Odelјenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda

Zlata Beko je rođena 13.septembra 1956.godine u Malom Iđošu.Od svoje prve godine živi u Bačkoj Topoli, gde je pohađala osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1980.godine.

Prvih pet godina radnog iskustva stekla je u privredi, u Građevinsko industrijskom kombinatu „1.Maj“ u Bačkoj Topoli, nakon čega se zaposlila u Opštinskim organima uprave- Opštinskom komitetu za društveno planiranje, a od 1987.godine, formiranjem Opštinske uprave društvenih prihoda kao posebnog organa nadležnog za poslove utvrđivanja i naplate javnih prihoda, radi na poslovima pomoćnika direktora za ekonomska i poreska pitanja u tom organu.

U promenama koje su pratile organizovanje poreskih poslova u državi, od 1992.godine u smeru objedinjavanja  na republičkom nivou, a od 2006.godine u smeru decentralizacije – kad je, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, lokalnim samoupravama data nadležnost da same brinu o svojim izvornim javnim prihodima, obavljala je  najsloženije i rukovodeće poslove. Udata je i majka jednog deteta.


Prioritet i želja su joj da građani opštine Bačka Topola svoju opštinu, svoju mesnu zajednicu, doživljavaju kao zaista svoju, i da se u tom smislu aktivno odnose prema svim pitanjima sredine u kojoj žive i rade.


Kontakt: Bačka Topola, Maršal Tita 30.

Telefon: 024/714-414

E-mail: zlata.beko@btopola.org.rs