Poljočuvarska služba

Redni Broj Katarstarska Opština Broj Telefona
1 Gunaroš 061/8803674
2 Mali Beograd 061/8804666
3 Njegoševo 061/8801699
4 Bačka Topola 061/8804345
5 Novo Orahovo 061/8820871
6 Stara Moravica 061/8804332
7 Gornja Rogatica 061/8804689
8 Bajša 061/8804695
9 Pačir 061/8804354
10 Kordinator 061/8804042