Plan razvoja Opštine Bačka Topola 2022-2030

U kakvoj opštini Bačka Topola želim da živim 2030. godine?

U toku je proces izrade Plana razvoja opštine Bačka Topola. Uključite se!

Ovaj anonimni upitnik je sačinjen u cilju prikupljanja ideja i predloga za izradu Vizije opštine Bačka Topola od strane građana, koje će biti upotrebljene prilikom izrade Plana razvoja opštine Bačka Topola za period 2022-2030. godine.

Upitnik>>