Objedinjena procedura

REGISTRATOR OBJEDINJENIH PROCEDURA

Vesna Prica Brković - tel: 024/715-310 lok: 125
e-mail: vesna.prica@btopola.org.rs
e-mail: odeljenje.objedinjenaprocedu-CPI-ra@btopola.org.rs

Registar objedinjenih procedura 2019

Lokacijski uslovi:                                        - ROP-BTP-1009-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-38475-LOC-1/2018
                                                                   - ROP-BTP-36052-LOCH-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-38624-LOC-1/2018
                                                                   - ROP-BTP-239-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-954-LOC-1/2019

Građevinske dozvole:                                - ROP-BTP-96-CPI-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-35533-CPI-2/2019

Dozvole izvođenja radova:                        - ROP-BTP-1069-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-825-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-619-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-1042-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-772-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-2154-ISAW-1/2019

-Prijava početka radova:                           - ROP-BTP-12939-WA-2/2019
                                                                  - ROP-BTP-1100-WA-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-1428-WA-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-33817-WA-3/2019
                                                                  - ROP-BTP-33813-WA-2/2019
                                                                  - ROP-BTP-15636-WA-3/2019
                                                                  - ROP-BTP-1717-WA-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-1664-WA-1/2019

Upotrebna dozvola:                                   - ROP-BTP-18400-IUP-8/2019
                                                                  - ROP-BTP-8589-IUP-5/2019
                                                                  - ROP-BTP-37903-IUP-1/2018
                                                                  - ROP-BTP-18400-IUP-5/2019
                                                                  - ROP-BTP-1496-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-13076-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-19780-IUP-5/2019