Objedinjena procedura

tel: 024/715-059 - Zoltan Kiškarolј

e-mail: odeljenje.objedinjenaprocedura@btopola.org.rs

Cenovnik za izdavanje uslova po klasama objekata

Klasa objekta Broj radnih sati Cena radnog sata (din) Ukupna cena (din) Napomena

Klasa "A"

2,00 845,83 1.691,66  

Klasa "B"

5,00 845,83 4.229,15  

Klasa "V"

9,00 845,83 7.612,47  

Klasa "G21" i "G22" linijska
infrastruktura do 300m

4,00 845,83 3.383,32  

Klasa "G21" i "G22" linijska
infrastruktura od 300m do 1000m

5,00 845,83 4.229,15  

Klasa "G21" i "G22" linijska
infrastruktura od 1000m do 5000m

11,00 845,83 9.304,13  

Klasa "G21" i "G22" linijska
infrastruktura preko 5000m

  845,83   Za trase preko 5000m, za dužine preko 5000m cena je 9.304,13, a dodatne dužine se zaokružuju na 1000m i naplaćuje 845,83 dinara na svakih 1000m

Objekti klase "G23" i "G24"

9,00 845,83 7.612,47  

Tehnički pregled instalacija

8,00 845,83 6.766,64 Cena važi za objekte koji imaju više od 30 stanova ili 15 lokala. Dodatni stanovi se zaokružuju na 10, a lokali na 5 i naplaćuje se 845,83 na svakih 10 stanova/ 5 lokala

Obnova važnosti bez izmene uslova

      Polovina iznosa od iznosa za izdavanje uslova

Obnova važnosti sa izmenom uslova

      Pun iznos za izdavanje uslova

Izmena uslova na zahtev klijenta

      Pun iznos za izdavanje uslova

Izmena uslova na zahtev Telekoma Srbija

      Ne uplaćuje se