Obaveštenje za davanje predloga za dodeljivanje priznanja "Pro urbe" u 2019. godinu