Obaveštenje o prekidu obrazovno- vaspitnog rada u Predškolskoj ustanovi za decu „Bambi“ Bačka Topola