Konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola - za socijalnu i dečju zaštitu