Obaveštenje o izmenjenom terminu javne sednice komisije za planove opštine Bačka Topola posle izvršenog javnog uvida u nacrt plana detaljne regulacije za deo bloka 2 u Bačkoj Topoli-E-2632 i izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu