Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Predsednik opštine Bačka Topola je dana 07.11.2018. godine, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede RS br. 320-11-7521/2018-11 od dana 07.11.2018. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12,00 časova, dana 20.11.2018.godine.

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini održaće se u zgradi Opštine Bačka Topola, Velika većnica Skupštine opštine, ul. Maršala Tita br.30, Bačka Topola, dana 26 -27 i 28.11.2018. god. (ponedeljak, utorak i sreda) sa početkom u 9,00 časova.

Preuzmi oglas>>

Obaveštenje 26.11.2018. g.>>

Formular za prijavljivanje>>

Obrazloženje uz oglas>>

Zaključak o cenama>>

Tabelarni prikaz javnih nadmetanja>>

KO Bačka Topola, KO Bačka Topola-grad, KO Mali Beograd>>

KO Njegoševo, KO Gunaras, KO Novo Orahovo>>

KO Pačir, KO Stara Moravica, KO Gornja Rogatica, KO Bajša>>

NAPOMENA: Mape su informativnog karaktera, s obzirom da je prilikom premeravanja na terenu došlo do određenih odstupanja, a precizno utvrđivanje javnog nadmetanja koje je dodeljeno  Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bačka Topola za 2018. godinu biće utvrđeno premeravanjem na terenu koje će se sprovesti i nakon održane javne licitacije (premeravanje se odnosi samo na delove parcela).