U opštini Bačka Topola dostupna nova usluga za osobe sa invaliditetom

Građanima opštine Bačka Topola, od 3. februara 2022. godine, na portalu eUprava, kao i u Uslužnom centru opštinske uprave Bačka Topola biće omogućeno podnošenje zahteva za izdavanje parking karte i rezervisana parking mesta za osobe sa invaliditetom.

Parking karta važi na teritoriji opštine Bačka Topola, kao i na teritoriji Republike Srbije, na mestima rezervisanim za vozila osoba sa invaliditetom. Parking karta je besplatna, nema vremensko ograničenje parkiranja i univerzalna je. Parking kartu kojom se omogućava besplatno korišćenje obeleženih parking mesta izdaje odeljenje Opštinske uprave Bačka Topola nadležno za komunalne delatnosti, na osnovu Rešenja koje izdaje uža organizaciona jedinica Opštinske uprave Bačka Topola nadležna za boračko-invalidsku zaštitu.

Lica koja žele da ostave pravo na besplatnu parking kartu, treba da podnesu zahtev i prateću dokumentaciju putem portal eUprava na adresi https://euprava.gov.rs/usluge/7075 ili u Uslužnom centru opštinske uprave Bačka Topola na adresi Maršala Tita 30 u Bačkoj Topoli. Više informacija o kriterijumima i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, možete naći na internet stranici Opštine Bačka Topola: www.btopola.org.rs/sr/node/1825 .