Broj zaraženih u opštini Bačka Topola u toku meseca aprila

Stanje na dan 11.04.2021.god

11.04.2021