Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Bačka Topola za 2020. godinu