Rešenje o prestanku prava korišćenja stambene jedinice u Bačkom Sokolcu