Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmeni statuta opštine Bačka Topola