Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

INSPEKCIJA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Taksi prevoz i linijski prevoz putnika:

      + Taksi prevoz >>
      + javni linijski prevoz putnika - Stajališta >>
      + javni linijski prevoz putnika - Uslovi za obavljanje prevoza >>
      + javni linijski prevoz putnika - Obaveze prevoznika >>
      + javni linijski prevoz putnika - Vozilo >>
      + javni linijski prevoz putnika - Obaveze vozača >>


INSPEKCIJA ZA PUTEVE

Putevi:

      + Upravljanje i održavanje javnih puteva >>
      + Obaveze nosilaca prava službenosti i grugih prava na putu >>
      + Obaveze sopstvenika i korisnika zemljišta uz put >>
      + Zabranjene radnje na putu >>


KOMUNALNA INSPEKCIJA

Balon hale i ugostiteljski objekti:

      + Balon hala >>
      + Bašta ugostiteljskog objekta >>

Dimničarske usluge:

      + Vršilac komunalne usluge >>
      + Korisnik usluge >>

Držanje domaćih životinja:

      + Drzanje domaćih životinja >>
      + Držanje kućnih ljubimaca >>
      + Delatnost zoohigijene >>
      + Za preduzeće koje održava park >>
      + Izvodjenje kućnih ljubimaca >>
      + Držanje životinja - stoka i živina >>

Groblja:

      + Održavanje groblja >>
      + Izvođenje radova na groblju >>
      + Obaveze korisnika grobnog mesta >>
      + Zabrane >>

Javna parkirališta:

      + Održavanje parkirališta >>
      + Korišćenje parkirališta >>

Javna rasveta:

      + Odrzavanje objekata i instalacija >>
      + Zaštita objekata i instalacija >>

Javne zelene površine:

      + Obaveze vršioca komunalne delatnosti >>
      + Održavanje zelenih površina >>
      + Zaštita >>

Kanalizacija:

      + Obaveze vršioca komunalne delatnosti >>
      + Zabrane za investitore >>
      + Zabrane >>
      + Priključenje mreže >>
      + Postupak po zahtevu za priključenje - preduzeće >>
      + Septičke jame - korisnik >>
      + Septičke jame - preduzeće >>
      + Kanalizacioni priključak >>
      + Obaveze komunalnog preduzeća >>
      + Obaveze korisnika >>

Komunalni red:

      + Spoljašnji delovi zgrade >>
      + Površina oko zgrade i ograde >>
      + Uređenost površina >>
      + Ostavljanje vozila i stvari >>
      + Objekti, uređaji, oprema >>
      + Prodaja robe >>
      + Uklanjanje snega i leda >>
      + Tereni za sport i zabavu >>
 

Održavanje čistoće:

      + Kontinuitet pružanja usluge >>
      + Sakupljanje i transport komunalnog otpada >>
      + Čišćenje i pranje javnih površina >>
      + Iznošenje kučnog smeća - obaveze korisnika >>
      + Zaštita >>
      + Čišćenje javnih površina - korisnik >>
 

Oglašavanje:

      + Oglašavanje na otvorenom prostoru >>
      + Zabranjene radnje >>

Pijace:

      + Upravljanje >>
      + Obaveze korisnika >>

Plovila:

      + Postavljanje plovila >>
      + Obaveze vlasnika >>
      + Za potrebe manifestacije >>
      + Zabrane >>
 

Vodovod:

      + Održavanje gradskog vodovoda >>
      + Priključenje mreže i kućnih instalacija >>
      + Priključenje za korisnika >>
      + Zaštita gradskog vodovoda >>
      + Vodomer - ugradnja i održavanje - za vršioca komunalne delatnosti >>
      + Vodomer, vodomerno sklonište, kućne instalacije - za korisnika >>
      + Isjljučenje - obaveze vršioca komunalne delatnosti >>
      + Korišćenje vode >>
      + Isporuka vode >>