Izvod iz matične knjige venčanih-domaći obrazac

Ime i prezime ženika
Ime i devojačko prezime neveste
Datum venčanja
Mesto venčanja
Svrha izdavanja
Podaci o naručiocu
Ime i prezime naručioca
JMBG naručioca
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Adresa naručioca (ulica i broj)
Mesto naručioca
Poštanski broj naručioca
NAPOMENA ZA NARUČIOCA:
Tražene dokumente isključivo šaljemo na području Republike Srbije.
Administrativne takse:
- 430,00 din, primalac Republička administrativna taksa
- 110,00 din, primalac Budžet SO Bačka Topola
- ptt troškovi
Dostava: Isporuka tražene dokumentacije u roku od 2 do 3 dana (ne računaju se subota, nedelja i državni praznici)
Obaveze naručioca: Plaćanje u momentu uručenja: administrativne takse plus ptt troškovi.