Izvod iz matične knjige umrlih-internacionalni obrazac

Ime umrlog(e)
Prezime umrlog(e)
Devojačko prezime umrle
Datum smrti
Mesto smrti
Datum rođenja
Mesto rođenja
Ime i prezime oca umrlog(e)
Ime i devojačko prezime majke umrlog(e)
Svrha izdavanja
Podaci o naručiocu:
Ime i prezime naručioca
JMBG naručioca
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Adresa naručioca (ulica i broj)
Mesto naručioca
Poštanski broj naručioca
NAPOMENA ZA NARUČIOCA:
Tražene dokumente isključivo šaljemo na području Republike Srbije.
Administrativne takse:
- 720,00 din, primalac Republička administrativna taksa
- 1150,00 din, primalac Budžet SO Bačka Topola
- ptt troškovi
Dostava: Isporuka tražene dokumentacije u roku od 2 do 3 dana (ne računaju se subota, nedelja i državni praznici)
Obaveze naručioca: Plaćanje u momentu uručenja: administrativne takse plus ptt troškovi.