Poziv - Dani Opštine Bačka Topola 2022

Obaveštavamo mesne zajednice, ustanove kulture i civilne organizacije da će se serija programa povodom DANA OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2022 održati od 9. do 18. septembra 2022. godine. U cilju usklađenje događaja, čekamo prijave onih organizacija koje planiraju događaj u okviru Dana Bačke Topole 2022 i žele da se njihov događaj uvrsti na zvanični plakat.
Molimo pošaljite programski plan na predsednikopstine@btopola.org.rs najkasnije do 19. juna 2022. godine i na sledeću poštansku adresu:

Lokalna samouprava Bačka Topola
- DANI OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2022 -
Maršala Tita 38.
24300 Bačka Topola

PAŽNJA! Svaki organizator pojedinačno je odgovoran za organizovanje sopstvenog događaja, stvaranje bezbednosnih uslova i dobijanje dozvole organa unutrašnjih poslova i nadležnih organa.

 

U nadi uspešne saradnje, uz poštovanje:
Lokalna samouprava Bačka Topola