A községi szervek teendőivel és a közös teendőkkel foglalkozó osztály

A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály a következőkre vonatkozó teendőket látja el: a képviselő-testületi ülések megtartásával, a községi elnök munkájával, a Községi Tanács és munkatestületeik üléseivel kapcsolatos szakmai, adminisztratív és műszaki teendők; a községi szervek munkájáról szóló összes eredeti aktus feldolgozása és őrzése; a polgárok beadványaira és javaslataira vonatkozó szakmai feladatok végzése; Topolya Község Hivatalos Lapjának a szerkesztése és kiadása, a község honlapján szereplő információk elkészítése és frissítése; elkészíti a községi szervek információit és hivatalos jelentéseit; a munka megszervezésének előmozdítása és a községi közigazgatás korszerűsítése.

Az osztály keretében végzik a következő teendőket: az irodai és egyéb eszközök használata; a község épületének és a szolgálati helyiségeknek a használata, fenntartása és biztosítása: gépjármű biztosítása sofőrrel vagy anélkül, s gondoskodás a karbantartásáról; az irodahelyiségek tisztántartása; az anyagok sokszorosítása; gépírói teendők; a kézbesítőszolgálat munkájának megszervezése; az anyagok beszerzését illető adminisztratív-technikai teendők; fogyóeszközök és állóeszközök; egyéb szolgálati teendők ellátása a községi szervek szükségleteire, valamint egyéb szakmai, adminisztratív és műszaki feladatok az osztály hatáskörébe tartozó teendők ellátásával kapcsolatban, és azoknak a teendőknek az elvégzése, amelyeket a Községi Elnök és a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője bíz rá.