Közbevételeket megállapító és megfizettető osztály

Beko Zlata 1956. szeptember 13-án született Kishegyesen. Első életévétől Topolyán él, ahol általános iskolába és gimnáziumba járt. Oklevelet a szabadkai Közgazdasági Egyetemen szerzett, 1980-ban.

Munkatapasztalatának első öt évét a gazdaságban szerezte, mégpedig a topolyai Május 1. Építőipari és Ipari Kombinátban, melyet követően a községi igazgatási szerveknél létesített munkaviszonyt: a Társadalmi Tervezési Bizottságnál, míg 1987-től, a Társadalmi Bevételek Községi Igazgatóságánál, mint a közbevételeket megállapító és megfizettető tevékenységgel megbízott községi szervnél, ahol az említett szerv igazgatójának gazdasági és adóügyi kérdésekkel megbízott helyettese.

Az ország adóügyi tevékenységének szervezésében beállt változások folyományaként 1992-től, a köztársasági szintű egyesülés, míg 2006-tól a decentralizáció okán – mikor A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény a helyi önkormányzatoknak engedte át a közbevételi források kezelési hatáskörét, a legösszetettebb és legfelső szintű feladatköröket látta el. Férjezett, egy gyermeke van.

 

Elsődleges célja és vágya hogy Topolya polgárai községükre, sőt helyi közösségükre sajátjukként tekintsenek, s hogy ezen értelemben tevékenyen járuljanak hozzá azon környezet minden kérdéséhez, melyben élnek és dolgoznak.


Elérhetőség: Topolya, Titó Marsall 30.

Telefon: 024/714-414

E-mail: zlata.beko@btopola.org.rs