Energiahatékonyság - Kérdések és válaszok

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK:

 

1. kérdés: El tudná-e magyarázni az energetikai felújítással kapcsolatos nyilvános pályázatra való jelentkezéshez szükséges mellékleteket?

 

Válasz: Tisztelt Kérdező!

1. melléklet: Ez a jelentkezési űrlap. Az objektum tulajdonosa pályázik. A társtulajdonosok az 5. mellékletet írják alá.

2. melléklet: Ebben a nyilatkozatban kell megadni a háztartásban élő személyek számát, de csak azokét, akiknek ott van a bejelentett lakcímük. Ennek bizonyítéka a leolvasott személyi igazolvány (chipes) vagy a személyi igazolvány fénymásolata (nem chipes), illetve kiskorú személyek esetében valamilyen másik dokumentum (egészségügyi kártya).

3. melléklet: Ez igazolja, hogy a terepi állapot megegyezik a kataszterben nyilvántartott adatokkal.

4. melléklet: Ezzel a nyilatkozattal jóváhagyja az illetékes szerv számára, hogy beszerezze a szükséges dokumentumokat. Amennyiben nem adja át ezt a nyilatkozatot, mindent saját magának kell beszereznie.

5. melléklet: A nyilatkozatot az objektum társtulajdonosai írják alá.

6. melléklet: Át kell adni, de nem kell kitölteni. Ezek csak a kritériumok.

Ezenkívül minden, adó címén esedékes kötelezettséget törleszteni kell. Az erről szóló igazolást, a kitöltött nyilatkozat mellett (4. melléklet), az illetékes szervnek kellene beszereznie. Szintén szükség van egy igazolásra a gázhálózatra való csatlakozás lehetőségéről. Ezt a dokumentumot a Beogas adja ki. A szükséges számú napkollektor telepítéséhez szükséges műszaki feltételek teljesüléséről szóló igazolást az a gazdasági alany adja ki, amelynek az előmérését és előszámláját mellékeli. A legutóbbi villanyszámla. Mindkét oldalát fénymásolja le. Szükség van a gazdasági alanyok mellékelt listáján szereplő valamelyik ajánlattevő előszámlájára is.

 

2. kérdés: Jelentkezhetek-e interneten keresztül a nyilvános pályázatra?

 

Tisztelt Kérdező! Online nem lehet jelentkezni. A nyilvános pályázat pályázati dokumentációja letölthető Topolya község honlapjáról:

http://btopola.org.rs/index.php/sr/konkursi vagy

http://btopola.org.rs/sr/energetskiefikasnost.

 

https://www.btopola.org.rs/hu/node/1938 vagy

 http://btopola.org.rs/hu/energetskiefikasnost_hu

 

3. kérdés: A nyilvános pályázat 2. számú intézkedéséhez (gázkazán) mellékelni kell-e a projektet?

 

Tisztelt Kérdező!

A pályázaton való részvételhez nincs szükség a projektre.

 

4. kérdés: A pályázatban az áll, hogy a társfinanszírozás maximális összegén felüli költségek a pályázót terhelik. Mi történik akkor, ha nem áll módunkban megvalósítani a projektet? Ebben az esetben elállhatunk-e attól?

 

Tisztelt Kérdező! A jelentkezés benyújtását megelőzően a kiválasztott gazdasági alanynak előmérést és előszámlát/árajánlatot kell készítenie. Az előmérésben és az előszámlában/árajánlatban világosan látszik a beruházás teljes költsége. Ekkor tudni fogja, hogy mekkora részt kell vállalnia a költségekben, így fel tudja mérni, hogy rendelkezik-e a beruházáshoz szükséges pénzeszközökkel.

 

5. kérdés: A lakás tulajdonosának, aki a nyílászárók cseréjére szeretne támogatást igényelni, bejelentett lakcímmel kell-e rendelkeznie a pályázat tárgyát képező objektum címén?

 

Válasz: A lakás tulajdonosának, aki támogatást szeretne igényelni, a pályázat tárgyát képező objektum címén bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie.


6. kérdés: Mi történik abban az esetben, ha az ablakot készítő cég késve küldi meg az ablak árát tartalmazó előszámlát?

 

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az energetikai felújítást célzó intézkedések társfinanszírozására kiírt nyilvános pályázat jelentkezési határideje a végfelhasználók számára 2022. augusztus 8-a.


7. kérdés: Az azonos háztartásban élő személyeknek bejelentett lakcímmel kell-e rendelkezniük a beruházás tárgyát képező objektum címén?

 

Tisztelt Kérdező!

A pályázónak és a háztartás jelentkezésben feltüntetett tagjainak bejelentett lakcímmel kell rendelkezniük a beruházás címén.


8. kérdés: Hol lehet jelentkezni a pályázatra?

 

Tisztelt Kérdező!

A jelentkezések személyesen átadhatók Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában, vagy ajánlott levél formájában az alábbi címre kell küldeni:

            Topolya község

            Az energetikai felújítást célzó intézkedések megvalósításában illetékes Bizottság

            Mijatov Dávidházi Zita elnök részére

            24300 Topolya, Tito marsall 30.


9. kérdés: Tisztelt Cím! Nem teljesen világos minden a nyílászárók cseréjét illető pályázattal kapcsolatban. A pályázatban feltüntetik a kötelező dokumentációt, amelyben általánosságban felsorolnak mindent. Mivel engem csak a nyílászárócsere érdekel, szeretném, ha világosan elmondaná, milyen dokumentumokat kell benyújtanom.

Az 1., 2., 3., 4. és 5. mellékletet, azután az egy háztartásban élő, nagykorú személyek személyi igazolványának fénymásolatát, kiskorú esetében az egészségügyi kártyát, a villanyszámla fénymásolatát. Kérem, mondja meg, ha valami hiányzik.

Konkrétan nem világos számomra a 6. pont alatt, ahol a KÖTELEZŐ DOKUMENTÁCIÓ cím alatt azt írja, hogy mellékelni kell a gazdasági alany által kiállított előszámlát, vagy az árajánlatot.

Ez kötelező a nyílászárócsere esetében is, vagy másra vonatkozik?

Válasz:

Tisztelt Kérdező! A teljesítendő feltételek a nyilvános pályázat III. részében vannak felsorolva. Az említett intézkedéshez a gazdasági alany által kiállított eredeti előszámlát, vagyis árajánlatot is mellékelni kell.


10. kérdés: Pályázhatok-e csak a bejárati ajtó cseréjére, mivel az ablakok kiváló állapotban vannak?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Pályázhat.


11. kérdés: Minden nyílászárót ki kell cserélni a lakásban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem muszáj minden nyílászárót kicserélni, amennyiben valamelyiket a közelmúltban cserélte.


12. kérdés:  A kérdésem a következő: a pályázati dokumentációnál kötelező, hogy a vagyonadó ki legyen fizetve?

Hol kell kivenni és milyen bizonylatot kell mellékelni ez esetben, itt a tulajdonos vagyonadójára gondolnak, ház és földadóra?

Az ingatlanban a fiam lakik, be van jelentve több mint egy éve, itt a belügyi szervektől kell kivenni bizonylatot, vagy elég hogy az igazolványát, ami chipes, kinyomtassuk.

Továbbá anyám, most hunyt el, a ház egynegyed része rajtam, az egyetlen fián van, a többi még anyámon, de a fiam lakik benne.

Az Elektrovojvodinás villanyszámlám még az anyám nevén fut.

Van-e valamilyen űrlap arra, hogy nyilatkozatot adok a fiamnak, hogy pályázhasson?

A megítélt összegek folyósítása után mennyi idő áll rendelkezésre a projekt lebonyolítására?

 

Válasz: Tisztelt Kérdező!

Minden esedékes adókötelezettséget törleszteni kell. Az adókötelezettségek rendezéséről szóló bizonylatot Topolya Községi Közigazgatási Hivatalában, a Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztályon lehet beszerezni, vagy a kitöltött nyilatkozat (4. sz. melléklet) mellett az illetékes szerv szerzi majd be Ön helyett.

Elég csak mellékelni a leolvasott személyi igazolványt (chipes) vagy a személyi igazolvány fénymásolatát (nem chipes).

A fia akkor pályázhat, ha Ön rendelkezik jogerős és végrehajtható hagyatéki végzéssel, amelyben annak az ingatlannak a tulajdonosává nyilvánították, amelyre vonatkozóan a fia pályázni kíván a nyilvános pályázatban foglalt valamelyik intézkedésre.

Amennyiben kitölti a nyilatkozatot (5. sz. melléklet), fia pályázhat.

A gazdasági alanyok legkésőbb a hármas szerződés aláírását követő 60 napon belül teljesítik a szolgáltatást.  


13. kérdés: A „gázkazán beszerzése és beszerelése” fogalom alatt csak a kazán értendő, vagy a kazán működéséhez szükséges egyéb alkatrészek is (égéstermék-elvezető rendszer, szobatermosztát...)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, a fűtési rendszer szabályos működéséhez a teljes berendezésre szükség van (füstgázelvezetés és hőcserélő).


14. kérdés: A „gázkazán beszerzése és beszerelése” fogalom alatt érthető-e a kazánok hidraulikus bekötése a melegvíz-fűtési rendszerbe és a használati melegvíz rendszerbe?

Válasz: Igen, amennyiben van ilyen rendszer, amennyiben viszont nincs, másik intézkedés által finanszírozható a csőhálózat és a hozzá tartozó rendszer beépítése.


15. kérdés: A „gázkazán beszerzése és beszerelése” fogalom alatt érthető-e a belső gázrendszer (csatlakozó csővezeték – gázvezeték a mérő- és szabályozó rendszer és a kazán között)?

Válasz: Nem, a polgárnak önállóan kell finanszíroznia ezeket a munkálatokat.


16. kérdés: Az egész emeleten ki kell cserélni a nyílászárókat, vagy lehetőség van csupán bizonyos nyílászárók cseréjére?

Válasz: Az összes nyílászárót ki kell cserélni az emeleten, kivéve abban az esetben, ha PVC nyílászáró van, amelyre vonatkozóan a polgár rendelkezik tanúsítvánnyal arról, hogy a hőátbocsátási tényező tekintetében megfelel a nyilvános pályázatban foglalt feltételnek. Nyílászáró alatt értendő: az ablak és az ajtó (bejárati vagy teraszajtó, vagyis a fűtetlen térre nyíló ajtó).


17. kérdés: Tisztelt Cím!

A fiam a ház tulajdonosa, nekem haszonélvezeti jogom van. Pályázhatok-e a nyílászárók cseréjére?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Pályázhat. Az 5. sz. melléklet kitöltésével fia beleegyezik abba, hogy Ön jelentkezzen a nyilvános pályázatra, valamint beleegyezik a projekt megvalósításába annak jóváhagyása esetén.


18. kérdés: A külső ajtók és ablakok cseréjére szeretnék pályázni. Eddig úgy értelmeztem a pályázatot, hogy mindent ki kell cserélni, de ma olvastam, hogy nem muszáj, csak ami rossz állapotban van. Legjobban az érdekelne, hogy a szociális segélyben részesülőknek jár-e esetleg nagyobb kedvezmény, illetve segítség? 2019-ben pályázaton keresztül kaptuk a házat (Prosperitati), amin szeretnék nyílászárókat cserélni. Egy ablakot kicseréltem már, de most sajnos nem tudnám a többi nyílászárónak az 50%-át fizetni. A médiában emlegették, hogy a szociális segélyben részesülőknek is segítenek, de most nem találok erre semmi információt. Ha nincs mód a segítségre, akkor mennyire oldható meg az, hogy csak a legrosszabb állapotban lévő nyílászárókat cseréljem ki?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az összes nyílászárót ki kell cserélni az emeleten, kivéve abban az esetben, ha PVC nyílászáró van, amelyre vonatkozóan a polgár rendelkezik tanúsítvánnyal arról, hogy a hőátbocsátási tényező tekintetében megfelel a nyilvános pályázatban foglalt feltételnek. Nyílászáró alatt értendő: az ablak és az ajtó (bejárati vagy teraszajtó, vagyis a fűtetlen térre nyíló ajtó).

A pályázat célja a lakóépületek energetikai felújítása, így a pályázatban résztvevők azonos elbírálásban részesülnek, függetlenül a szociális segélyre való jogosultságuktól


19. kérdés: Van-e jogom pályázni, ha jóváhagyták számomra az adótartozásom átütemezését (halasztott fizetés)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs joga. Minden esedékes adókötelezettséget rendezni kell.  

 

 

Az energetikai felújítást célzó intézkedések

megvalósításában illetékes Bizottság

 

Mijatov Dávidházi Zita, s.k.