Községi tanács

+ Községi tanács tagjai

A Községi Tanácsot a Községi elnök, a Községi elnök-helyettes, valamint a Községi Tanács 9 tagja alkotja. A Községi elnök egyúttal a Községi Tanács elnöke is. A Községi elnök-helyettes, megbízatása folytán a Községi tanács tajga. A Községi Tanács tagjait a Községi Képviselő-testület választja, négy éves időtartamra, titkos szavazással, a képviselők összlétszámának szavazati többsége által. A Községi Tanács tagjelöltjeit a községi elnökhelyettes-jelölt javasolja.

 

Községi Tanács:

  1. javasolja a Statútumot, a költségvetést és egyéb aktusokat, valamint a Községi Képviselő-testület által meghozott aktusokat,
  2. Községi Képviselő-testület határozatait és más általános aktusait közvetlenül végrehajtja, valamint gondoskodik ezek végrehajtásáról, 
  3. döntést hoz az ideiglenes pénzügyi támogatásról, amennyiben a Községi Képviselő-testület a költségvetést a pénzügyi év kezdetéig nem hozná meg,
  4. felügyeli a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját, semmissé nyilvánítja, vagy megszünteti a Községi Közigazgatási Hivatal olyan aktusait, melyek nem állnak összhangban a törvénnyel, a Statútummal és más, általános aktussal, illetve a Községi Képviselő-testület által meghozott aktussal,
  5. a közigazgatási eljárásban, másodfokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek közigazgatási tárgyú, községi hatáskörbe tartozó jogait és kötelességeit illetően,
  6. gondoskodik a Szerb Köztársaság, illetve Vajdaság Autonóm Tartomány jogai és kötelességei keretében átruházott hatáskörök végrehajtásáról,
  7. hivatalba helyezi és felmenti a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjét,
  8. szakmai tanácsadó testületeket alakít, bizonyos hatáskörébe tartozó teendők ellátására,
  9. tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról,
  10. a Községi elnök javaslatára meghozza a munkájához szükséges Ügyrendet.