Női Képviselői Hálózat

A Női Képviselői Hálózat tevékenysége azon célok elérésére irányul, melyek a parlamentáris demokrácia szavatolását, a jogállamot, s az alapvető emberi jogokat s szabadságjogokat biztosítják.

A testület céljai:

 • az ember, ennek méltósága, jogainak és szabadságjogainak tiszteletben tartása, vallási, faji és nemzeti, nemi és nemi irányultságra, politikai nézetekre s anyagi helyzetre vonatkozó hovatartozásra való tekintet nélkül;
 • az elhagyatottak, jogfosztottak és rokkantak jogainak és szabadságjogainak védelme;
 • a női egyenjogúság megvalósítása;
 • a család helyzetének védelme és előmozdítása;
 • a nők nagyobb politikai és közéleti szerepvállalásra való ösztönzése, s ezek feltételeinek megteremtése;
 • a tudás és képzés, mint a városi és falusi nők helyzetén való javítás elengedhetetlen feltételeinek hirdetése;
 • a nők gazdasági helyzetének javítása;
 • a családon belüli erőszak visszaszorítása;
 • a nők egészségügyi kultúra jelentőségéről alkotott tudomásának terjesztése;
 • a női szolidaritás tudatának terjesztése;
 • a helyi önkormányzat fejlesztésének előmozdítása.

A Női Képviselői Hálózatot, jogilag és egyéb szempontból, annak koordinátora vagy –helyettese képviseli. 

A Női Képviselői Hálózat működése nyilvános. A munka nyilvánosságát nyilvános összejövetelek, tribünök, kerekasztal-tárgyalások, médiakonferenciák, hivatalos világhálós bemutatók s egyéb, a közvéleményre kifejtett hatás által valósítják meg.

A Női Képviselői Hálózat, céljaival összhangban, együttműködik a politikai pártokkal, egyesületekkel és más kül- és belföldi szervezetekkel.

Elérhetőség: 064/2112-849 vagy e-mail: mina.zimonjic@gmail.com

Ügyrend megtekintése >>