Helyi adóügyintézés

É R T E S I T É S

Értesítjük az adókötelezetteket, hogy a jogszabályok szerint, 2016. július 4-éig lehetőségük van kérelmezni a fennálló adóhátralékuk törlesztésének elhalasztását részletekben történő befizetésre, a kamat feltételes eltörlése mellett. Amenyiben az adókötelezett a részleteket, valamint a folyó kötelezettségeket időben befizeti, a tartozásának kamatát a törvénnyel öszhangban leírják.    

A kérelem formanyomtatványon terjeszthető be a helyi közbevételekre: vagyonadó, helyi járulékok, helyi kommunális illetékekre, a Topolya Községi Közigazgatási Hivatala – A közbevételeket megállapitó és megfizettető szolgálathoz, Tito m. utca, 30. házszám, telefon: (024) 715-310, mellék: 110.


A Topolya község területén levő ingatlanokat illető, 2014. évi vagyonadó megállapítását tárgyaló, hatályban levő határozatok, A vagyonadóról szóló törvény rendelkezéseiből kiindulván  (SzK Hivatalos Közlönye, 2001/26. ... 2013/47. szám) :