Állandó munkatestületek

Topolya Községi Képviselő-testülete 11 munkatestületet alakított. A munkatestületek véleményezik a Községi Képviselő-testület által meghozandó előírásokat és határozatokat.

A Községi Képviselő-testület állandó munkatestületei:

 1. Költségvetés- és Pénzügyi Tanács,
 2. Településrendezési, Lakásügyi-Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács,
 3. Mezőgazdasági és Szövetkezetügyi Tanács,
 4. Gazdaság-, Kisüzemi Gazdaság- és Magánvállalkozás-fejlesztési Tanács,
 5. Községfejlesztési Tanács,
 6. Választási és Kinevezési Bizottság,
 7. A Statútum és a KKT Szervezetével és Jogszabályaival Megbízott Bizottság,
 8. Felterjesztés- és Folyamodványügyi Bizottság,
 9. Oktatásügyi és Informatika-fejlesztési Tanács ,
 10. Egészségügyi-, Gyámhatósági-, Szociális Védemi és Családvédelmi Tanács
 11. Sport és Ifjúságügyi Tanács

Az állandó munkatestületek mellet a Községi Képviselő-testület külön munkatestületeket is alakít:

 1. a Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanácsot,
 2. a Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tanácsot és  
 3. a Nemzetek Közötti Viszonyok Tanácsát.

A külön munkatestületek munkafeltételeit és a szakmai és adminisztratív munkák ellátását a Községi Közigazgatás biztosítja.