Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bačka Topola za 2018 god.

NAPOMENA: Mape su informativnog karaktera, a precizno određivanje javnog nadmetanja koje je dodeljeno  Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bačka Topola za 2018. godinu biće utvrđeno premeravanjem na terenu (premeravanje se odnosi samo na delove parcela).

KO Bačka Topola, KO Bačka Topola-grad, KO Mali Beograd>>

KO Njegoševo, KO Gunaras, KO Novo Orahovo>>

KO Pačir, KO Stara Moravica, KO Gornja Rogatica, KO Bajša>>


Preuzmi saglasnost >>

Preuzmi godišnji program >>


Preuzmi zaključak >>

Preuzmi zahtev za utvrđivanje broja uslovnih grla za zakup prečeg zemljišta>>