Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bačka Topola za 2019 god.

Skupština opštine Bačka Topola na svojoj sednici održanoj dana 30.05.2019.god. je po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 320-11-4301/2019-14 od dana 23.05.2019. god.  usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2019. godinu koji se objavlјuje u „Službenom listu opštine Bačka Topola“ kao i na www.btopola.org.rs.

Godišnji program>>

Obaveštenje>>

Zaključak o cenama>>