Uverenje o državljanstvu - domaći obrazac

Ime
Prezime
Devojačko prezime
Datum rođenja
Mesto rođenja
Ime i prezime oca
Ime i devojačko prezime majke
Mesto i poštanski broj stanovanja
Ulica i broj stanovanja
Svrha izdavanja
Podaci o naručiocu:
Ime i prezime naručioca
JMBG naručioca
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Adresa naručioca (ulica i broj)
Mesto naručioca
Poštanski broj naručioca
NAPOMENA ZA NARUČIOCA:
Tražene dokumente isključivo šaljemo na području Republike Srbije.
Administrativne takse:
- 620,00 din, primalac Republička administrativna taksa
- 230,00 din, primalac Budžet SO Bačka Topola
- ptt troškovi
Dostava: Isporuka tražene dokumentacije u roku od 2 do 3 dana (ne računaju se subota, nedelja i državni praznici)
Obaveze naručioca: Plaćanje u momentu uručenja: administrativne takse plus ptt troškovi.