Članovi opštinskog veća

+ Marina Popović - Resor za obrazovanje

E-mail: marina.popovic@btopola.org.rs

+Tomik Nimrod - Resor za poljoprivredu

E-mail: nimrod.tomik@btopola.org.rs

+ Mentuš Livia - Resor za budžet i finansije

E-mail: livia.mentus@btopola.org.rs

+ Šefer Atila - Resor za komunalne delatnosti i investicije

E-mail: atila.sefer@btopola.org.rs

+ Satmari Adrian - Resor za razvoj opštine i javne nabavke

E-mail: adrian.szatmari@btopola.org.rs

+ Ognjen Despotović - Resor za omladinu sport i rekreaciju

E-mail: ognjen.despotovic@btopola.org.rs

Helena Mesaroš - Resor za razvoj privrede i turizam

E-mail:  helena.mesaros@btopola.org.rs

+ Farkaš Armin - Resor za zdravstvo i socijalnu zaštitu

E-mail: armin.farkas@btopola.org.rs

+ Jelena Kabić - Resor za međunarodnu saradnju

E-mail: jelena.kabic@btopola.org.rs

+ Zoltan Ivanič - Resor za infrastrukturu

E-mail: zoltan.ivanic@btopola.org.rs

 

Prijem građana se obavlja četvrtkom od 7:30 do 8:00 časova uz najavu na telefon 024/715-899