Обавештење за лица која имају имовину у Федерацији Босне и Херцеговине

Oбавештавамо потенцијалне подносиоце пријава права власништва на непокретностима у Федерацији Босне и Херцеговине, у циљу заштите њихових имовинских интереса и смањења високих трошкова каснијег доказивања постојања права на непокретностима.

Преузми обавештење>>

Преузми уптство>>

Анкета о структури пољопривредних газдинстава


Од 1. октобра до 30. новембра ове године Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава. На територији Републике Србије Анкета ће се спровести у 120.000 пољопривредних газдинстава, за теренски рад у Анкети биће ангажовано 536 анкетара.

За спровођење Анкете у  646 пољопривредних газдинства на територији општине Бачка Топола биће ангажована 3. анкетара.

Обавештење за избеглице из Босне и Херцеговине

Обавештавамо вас да је Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине отворио канцеларију за пружање информација о упису имовине у БиХ.

Наиме, у Босни и Херцеговини је у току спровођење пројекта сређивања катастра и земљишних књига који финансира Светска банка. Свака општина повремено расписује јавни позив за одређене катастарске општине у коме позива власнике некретнина да у року од 60 дана пријаве и упишу своју имовину.