Обавештење о чишћењу снега

Општинска управа Бачка Топола - Одељење за инспекцијске послове - Комунална инспекција обавештава  грађане, предузећа и друга правна лица да су дужни да испред и око свог објекта  уклањају снег  и лед са тротоара на основу члана 35.Одлуке о одржавању чистоће у граду и насељима општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола , број: 5/97,1/98,5/2002 и 15/2004). За непоштовање горе наведеног члана одлуке предвиђене су казнене одредбе.

Јавна расправа о буџету

Обавештавамо грађане, да ће се јавна расправа у вези:

Нацрта Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2019. годину одржати дана 18.12.2018. године (уторак) пре  подне у 9 часова у великој већници Скупштине општине.

План прихода и примања за 2019. годину>>

План расхода и издатака за 2019. годину>>

Нацрт Статута општине Бачка Топола

Општинско веће je утврдило Нацрт Статута општине Бачка Топола, који је предложила Комисија за израду Нацрта Статута општине Бачка Топола и упућује га на јавну расправу.

Преузми Нацрта Статута општине Бачка Топола>>

Преузми закључак Нацрта Статута>>