Обавештење за лица која имају имовину у Федерацији Босне и Херцеговине

Oбавештавамо потенцијалне подносиоце пријава права власништва на непокретностима у Федерацији Босне и Херцеговине, у циљу заштите њихових имовинских интереса и смањења високих трошкова каснијег доказивања постојања права на непокретностима.

Преузми обавештење>>

Преузми уптство>>

Анкета о структури пољопривредних газдинстава


Од 1. октобра до 30. новембра ове године Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава. На територији Републике Србије Анкета ће се спровести у 120.000 пољопривредних газдинстава, за теренски рад у Анкети биће ангажовано 536 анкетара.

За спровођење Анкете у  646 пољопривредних газдинства на територији општине Бачка Топола биће ангажована 3. анкетара.