Konkursi

Обавештење удружењима грађана и спортским организацијама

Обавештавају се сви учесници конкурса (удружења грађана и спортске организације) којима су на основу јавног конкурса одобрена финансијска средства у 2020. години, а који нису реализовали свој пројекат/програм или су реализовали само неке активности тог пројекта/програма, да су дужни да по завршетку пројекта/програма и достављању завршног извештаја, у року од 30 дана, изврше повраћај средстава која нису оправдана по одобреном пројекту (у складу са Уговором о финансирању и суфинансирању пројекта/програма удружења грађана).