Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге београд – Суботица – државна граница (Келебија)>>

За све додатне и потребне информације, закључно са даном 23.05.2019. г. обратити се на телефон 024/712-716 Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола.

Преузми фајл>>